ดูวิดีโอฟรี Woman Unexpectedly Falls Down While Horse Riding

(10.3 MB) เพิ่มเมื่อ 16 May 2024 1 ครั้งในการเล่น เด็กผู้หญิง สัตว์ ม้า Accident
รีเซ็ต
Zoom out
Zoom in
Woman Unexpectedly Falls Down While Horse Riding

คำอธิบายแอนิเมชัน:

This woman was riding a horse with a lot of excitement at the riding arena. In enthusiasm, she pushed the horse into a canter even though he had only been ridden thrice before. The sudden action made the horse uncontrollable. He threw the woman off his back, sending her flying to the ground, before galloping away.

|